Techleap

Het onbenut potentieel in de financiering van startups

Te weinig Nederlandse startups groeien door tot scaleup, onder andere vanwege een tekort aan investeringen in de vroege en meest risicovolle fase. Voor een betere doorgroei van startups is het cruciaal dat succesvolle ondernemers hun kennis, ervaring en vermogen als business angel herinvesteren in de volgende generatie ondernemers. Door het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel is het aandeel angel investeringen in Nederland echter veel lager dan in concurrerende startup ecosystemen. Techleap.nl heeft PwC daarom gevraagd onderzoek te doen naar maatregelen ter stimulering van business angel investeringen. In dit rapport Het onbenut potentieel in de financiering van startups doet PwC op basis van landenvergelijkend onderzoek en de resultaten van een eerdere survey van Techleap.nl onder business angels, aanbevelingen voor maatregelen die het meest kansrijk lijken voor de stimulering van investeringen in startups in Nederland.

Techleap