Techleap

Recordinvesteringen van 2021 in Nederlandse startups houden dit jaar aan

AMSTERDAM, 1 februari 2022 - Voor het derde jaar achtereen gaat er een record aan durfkapitaal naar Nederlandse startups. Sinds 2018 zijn deze investeringen exponentieel gegroeid. In 2021 is er in totaal 5,3 miljard euro geïnvesteerd, ruim drie keer zoveel dan de 1,7 miljard euro in 2020, wat al het dubbele bedrag was van 2019. De verwachting is dat deze groei zich dit jaar verder voortzet. Opvallend en zorgelijk is echter een duidelijke scheefgroei in de herkomst van het kapitaal en een gebrek aan aandacht voor kleinere deals. Dat blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Dutch Startup Association (DSA), Golden Egg Check, KMPG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), en Techleap.nl.

Investeringen verdrievoudigd

Opnieuw is er afgelopen jaar fors meer geïnvesteerd in Nederlandse startups en scale-ups: 5,3
miljard euro ten opzichte van 1,7 miljard in 2020. Ook het aantal deals is toegenomen, van bijna 300
in 2020 tot ruim 400 in 2021. De toename in de omvang van investeringen is vooral te verklaren door
meer grote rondes. In 2020 waren er bijvoorbeeld twee rondes van meer dan 100 miljoen euro, in
2021 maar liefst negen, waarvan Mollie, Messagebird ($800 miljoen) en Picnic (600 miljoen euro) de
grootste waren. De groeitrend in investeringen zal zich waarschijnlijk voortzetten in 2022 omdat er
veel belangstelling is van met name buitenlandse investeerders. Venture capitalists hebben grote
fondsen opgehaald en dat geld is nu beschikbaar om te investeren. Bovendien zijn er steeds meer
bedrijven die zowel qua omvang als groei in aanmerking kunnen komen voor grote rondes.

Meer kapitaal vanuit het buitenland

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een sterke toename van de interesse van buitenlandse
investeerders, voornamelijk Amerikaanse, in Nederlandse startups. Tegelijkertijd daalde de bijdrage
van Nederlandse investeerders in de totale investeringen van Nederlandse startups verder in 2021,
terwijl het aandeel van de Amerikaanse investeerders het afgelopen jaar verder toenam en sinds
2018 zelfs verdubbeld is. Het effect hiervan is ook dat Nederlandse beleggers in venture capital
fondsen, zoals pensioenfondsen, invloed op groei en innovatie in hun thuismarkt missen. Op deze
manier wordt er vooral in het buitenland geprofiteerd van de gunstige rendementen.

Groei over de hele linie, maar blijft achter in vroege fase

In alle groeifases zijn er meer investeringen geweest in 2021. De grootste stijgingen zitten echter in
de grote, latere fase investeringsrondes. Zo waren er ruim twee keer zoveel rondes van 15 miljoen
euro of meer dan in 2020. De toename in het aantal kleine rondes tot 1 miljoen euro blijft hierbij
duidelijk achter. Dat lijkt in de cijfers tot uiting te komen doordat venture capital fondsen hun
investeringen in dit segment niet zo verhoogd hebben als in de latere fase. Investeringen door venture
capitalists zijn in de regel goed zichtbaar. Het is niet uit te sluiten dat het deel 'niet-zichtbare' kleine
transacties, door bijvoorbeeld business angels, is toegenomen. Om ervoor te zorgen dat de aanwas
van nieuwe innovatieve ondernemingen gewaarborgd blijft moeten zoveel mogelijk investeerders,
zoals business angels, business angel syndicaten, maar ook VCs, gestimuleerd worden om het gat
dat is ontstaan verder op te vullen.

Het is daarom belangrijk dat er snel vaart wordt gezet achter een aantal fiscale regelingen zoals die
voor medewerkersparticipatie, belangrijk onderdeel van het vliegwiel van een groeiend startup
ecosysteem. Door medewerkers op meer gunstige wijze met aandelen te belonen, komt meer
rendement in Nederland terecht wat weer zal leiden tot meer investeringen en meer nieuwe startups.

Het volledige rapport vind je hier