Techleap

Reactie Techleap.nl op startup en scale-up beleid

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag bekendgemaakt dat het kabinet extra stappen wil zetten om het Nederlandse startup en scale-up ondernemingsklimaat een vaste plek te geven in de Europese top. De minister heeft haar ambitie uitgesproken dat Nederland een mondiaal toonaangevend ecosysteem voor startups en scale-ups wordt met een sterke pay-it-forward cultuur, waarin met technologie de banen van morgen worden gecreëerd en jongeren geïnspireerd worden om (impactvol) te gaan ondernemen. Hiertoe worden richtingen gegeven in het nieuwe beleid. Bepalend wordt welke kwantitatieve doelen het kabinet gaat stellen om deze ambitie waar te maken.

Techleap heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor het inzichtelijk maken
van de grootste blokkades voor groei van techondernemers en suggesties aangedragen voor
middelen en maatregelen om deze weg te nemen. Techleap verwacht dat de overheid, met
partners, hier concrete acties op gaat nemen.

Positief is dat er in de Nationale Technologie Strategie wordt ingezet op een meer
samenhangend innovatie-, industrie- en techbeleid, waarvan Techleap hoopt dat het startup
beleid en techondernemerschap een belangrijke pijler wordt en dat de kwantitatieve
doelstellingen voor de juiste richting zullen zorgen. We ondersteunen ook de ambitie van het
kabinet om tot een concurrerende regeling voor medewerkersparticipatie te komen en de
stimulering van vroege fase durfkapitaal te verkennen.

Techleap zal zich blijven inzetten voor de groei van techondernemers, samen met hen en
door middel van haar programma’s.

In hoofdlijnen zal Techleap zich de komende jaren onder meer richten op deeptech
programma’s, data, het in kaart brengen van de potentiële impact van techondernemingen en
het in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
wegnemen van knelpunten voor groei, het opzetten van een gemeenschap van ‘Diverse
Leaders in Tech’ en het verder opbouwen van de sterke gemeenschap van techondernemers,
BOLD. De laatste twee initiatieven moeten zich op den duur zelf kunnen financieren.

Ik ben trots op alle gedreven techondernemers die zo belangrijk zijn voor ons
verdienvermogen en economische veiligheid, onze partners die blijven zoeken naar hoe het
beter kan en op het Techleap team, dat zich de afgelopen jaren dag in dag uit, samen met deze
ondernemers en partners heeft ingezet om het ondernemingsklimaat voor startups en
scale-ups in Nederland te verbeteren. Er is al veel bereikt, maar ontwikkelingen elders gaan
nog harder en om mondiaal toonaangevend te worden moet er nu doorgepakt worden op de
genoemde beleidsambities en de invoering van de noodzakelijke regelingen.
Het is belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier prioriteit aan geeft
en het startupbeleid beter integreert in een meer strategisch en ambitieus nationaal tech- en
innovatiebeleid”, zegt Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl. “We zijn blij dat
het kabinet, op voordracht van minister Micky Adriaansens, heeft besloten om Techleap.nl nog
drie jaar te continueren. De uitdaging gaan we graag met hen aan, samen en ieder vanuit eigen kracht. We zien dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking om de voedingsbodem voor
Nederlandse techondernemers nog beter te maken.

Een compleet overzicht van alle activiteiten van Techleap.nl in de afgelopen vier jaar en een
samenvatting daarvan is te vinden via
https://www.techleap.nl/blog/de-eerste-vier-jaar-van-techleapnl-een-terugblik