Techleap

Ontbreken langetermijnvisie tech sector remt doelen klimaat, zorg & circulaire economie

Amsterdam, 10 februari 2022 – De focus op de langetermijnontwikkeling van het tech ecosysteem en digitalisering als motor achter de grote maatschappelijke transities ontbreekt in Nederland, net als de middelen en ideeën om innovatieve bedrijven de kans te geven hier een rol in te spelen. Dit wordt vandaag toegelicht tijdens het IGNITE 2022 Summit van Techleap.nl waar haar jaarlijkse State of Dutch Tech report zal worden gepresenteerd.

Startups en scaleups houden Nederland innovatief en concurrerend. Ze zijn onmisbaar voor het
verdienvermogen en hun maatschappelijke belang wordt de komende jaren alleen maar groter. Ze
zorgen voor een tech sector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de
banengroei drie keer zo groot is als andere sectoren. Bovendien bedenken ze nieuwe oplossingen
voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie.

Nederland staat bekend als een innovatief land en heeft veel technologiebedrijven die nieuwe
oplossingen bedenken voor deze grote transities. En hoewel iedereen een aantal grote Nederlandse
technologiebedrijven kent, zoals Adyen, Mollie en Philips, krijgt de langetermijnontwikkeling van het
Nederlandse tech ecosysteem, in tegenstelling tot andere landen, zowel maatschappelijk als binnen
het overheidsbeleid, geen prioriteit, en dreigt daarmee op verschillende cruciale gebieden steeds
verder achter te gaan lopen. Dit wordt benadrukt in het vandaag gelanceerde ‘State of Dutch Tech
report’ van Sifted (onderdeel van Financial Times) in opdracht van Techleap.nl.

Uit de State of Dutch Tech blijkt dat 2021 een jaar van groei was voor de Nederlandse techsector. Er
is in totaal voor 5.6 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd, ruim drie keer meer dan in 2020. Er
zijn ongeveer 11.000 startups en de tech sector heeft inmiddels een totale waarde van meer dan 300
miljard euro. Maar ondertussen blijken veel startups te blijven steken, onder andere door de
beschikbaarheid van talent en de toegang tot kapitaal in de vroegste fase, maar ook doordat
ondernemers vaak ambitie lijken te missen en meer nadruk leggen op het starten van een bedrijf en
het bereiken van autonomie, dan het succesvol laten doorgroeien.

Het rapport wijst uit dat slechts 21% van Nederlandse startups doorgroeien naar scaleup status, wat
cruciaal is voor banen- en economische groei op de langere termijn. Andere landen doen het veel
beter. De Verenigde Staten heeft zelfs een conversieratio van 60%. Om de conversieratio te verhogen
en te zorgen dat Nederlandse tech bedrijven door kunnen blijven groeien zijn de juiste
randvoorwaarden en investeringen, vooral in de vroege fase, essentieel.

Er is in Nederland veel aandacht voor de grote transities waar we de komende jaren voor staan. Een
voorbeeld van revolutionaire technologieën die oplossingen kunnen leveren hiervoor, maar op dit
moment nog niet volledig benut worden, is deeptech. Als land zijn we met bedrijven als ASML goed
gepositioneerd om leidend te zijn op dit vlak, maar vooral Nederlandse investeerders lijken juist de
bedrijven die dit kunnen aanjagen in de beloftevolle vroege fase te vermijden, terwijl ze hiermee juist
een essentiële impact kunnen hebben op de groei en innovatie in ons land.

In het recent gepresenteerde regeerakkoord, worden transities op het gebied van klimaat, zorg en de
circulaire economie eruit gelicht en ontvangen forse middelen. Maar daar waar het kabinet tientallen
miljarden vrijmaakt om de problemen rondom de transities op te lossen, ontbreekt de rol van het
innovatieve bedrijfsleven in het oplossen hiervan, net als de middelen en ideeën om bedrijven uit de
nieuwe innovatieve economie dit te laten aanjagen. Landen als Duitsland en Frankrijk geven hier wel
duidelijk prioriteit aan in hun overheidsbeleid (zoals een belastingaftrek voor investeerders), waardoor
de ontwikkelingen in de techsector in die landen veel harder gaan.

Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl benadrukt: “De ambities in het regeerakkoord
over ‘toekomstig verdienvermogen’ en maatschappelijke transities zullen niet gehaald worden zonder
effectieve digitalisering en innovatieve startups. Zij zijn de motor van de nieuwe economie. Iedere

sector krijgt zijn Tesla, Beyond Meat, Amazon, Adyen of Moderna. Het Nederlandse verdienvermogen
zal afhangen van onze capaciteit om de groei van dit soort bedrijven te faciliteren. Voorlopig ontbreekt
het aan vroege fase kapitaal, IT-talent, ambitieuze ondernemers en een effectieve valorisatie praktijk
om dit waar te maken. Daar liggen voor de overheid, universiteiten, investeerders en ondernemers de
grote gezamenlijke uitdagingen.”