Techleap

‘Ondernemers voor ondernemers regeling’ noodzakelijk voor groei Nederlandse bedrijven

Amsterdam, 30 maart 2022 – Een effectieve regeling gericht op het stimuleren van investeringen vanuit business angels is noodzakelijk voor de groei van bedrijven in Nederland en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zo'n ‘Ondernemers voor ondernemers regeling' moet het vroege fase financieringstekort van startups tegengaan en ervoor zorgen dat ondernemers privaat vermogen en kennis herinvesteren in nieuwe bedrijven waardoor deze succesvoller kunnen doorgroeien. Een effectieve herinvesteringsregeling kan volgens Techleap.nl zorgen voor extra financiering van minimaal €150 miljoen, oplopend tot wel €600 miljoen per jaar.

Te weinig Nederlandse startups groeien door tot scaleup, onder andere vanwege een tekort aan
investeringen in de vroege en meest risicovolle fase. Het totaalbedrag stagneert en het aandeel van
deals in de vroegste fase, onder de €1 miljoen, ziet zelfs al jarenlang een neerwaartse trend. Dit is
problematisch, niet alleen omdat succesvolle startups zorgen voor een groei in werkgelegenheid,
maar ook omdat deze bedrijven de oplossingen bedenken voor de grote maatschappelijke transities
op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie en het belangrijk is dat we hier in ons land
zelf sturing aan blijven geven.

De kennis en het kapitaal van business angels, vaak (voormalig) ondernemers, zijn essentieel voor
vroege fase startups. Door het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel (1) is het aandeel
angel investeringen in Nederland echter veel lager dan in concurrerende startup ecosystemen, zo
blijkt uit het onderzoek. Door de regelingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is
het investeringklimaat voor business angels daar veel verder ontwikkeld dan hier in Nederland.
Bovendien geven Nederlandse business angels aan dat er nog veel onbenut potentieel is, waarbij
belastingheffing een belangrijke rol speelt. Techleap.nl schat op basis van de totale angel populatie
in dat dit onbenut vermogen minimaal €150 miljoen is en kan oplopen tot wel €600 miljoen per jaar.
Dit is aanzienlijk aangezien de totale investeringen in de vroegste fase in het afgelopen jaar iets
meer dan €260 miljoen bedroegen.

Vandaag is een rapport naar maatregelen ter stimulering van business angel investeringen
gepubliceerd dat Techleap.nl heeft uit laten voeren door PwC [LINK: Het onbenut potentieel in de
financiering van startups]. Op basis van landenvergelijkend onderzoek en de resultaten van een
survey van Techleap.nl onder business angels, doet PwC in het rapport aanbevelingen voor
maatregelen die het meest kansrijk lijken voor de stimulering van investeringen in startups in
Nederland. Deze richten zich op beginnende business angels, ter stimulering van initiële
investeringen, en op de meer ervaren business angels, ter stimulering van additionele
investeringen in nieuwe bedrijven.

Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl zegt: “De bedrijven die de toekomst gaan
bepalen worden nu opgestart. Maar Nederlandse startups groeien trager dan in de ons omringende
landen door een groeiend financieringstekort in de eerste jaren die zo bepalend zijn voor het
uiteindelijke succes, onder andere vanwege het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel.
We hebben ondernemers die met de juiste stimulering met privaat geld willen investeren in deze
toekomst en een kabinet dat aangeeft dat er een belangrijke rol ligt voor de overheid bij de toegang
tot financiering. Het is tijd voor het kabinet om de daad bij het woord te voegen en met een passende
‘Ondernemers voor ondernemers regeling' te komen."

Over Techleap.nl Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het
tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven
om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent
verbeteren. Special Envoy van Techleap.nl is Constantijn van Oranje.

(1) Maatregel die op korte termijn bedrijvigheid stimuleert en op langere termijn goed is voor duurzame economische groei