Techleap

Genderdiversiteit ver te zoeken in de VC- en startupsector

Het is pover gesteld met genderdiversiteit binnen de Nederlandse VC- en startupsector.Volgens het vandaag gepresenteerde Gender Diversity Report van TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) staken Nederlandse VC’s in de jaren 2008 tot 2019 slechts 5,7% van hun geld in startups met een vrouwelijke mede-oprichter. De rest ging naar door alleen mannen opgerichte startups. Ook halen teams met vrouwelijke oprichters per ronde gemiddeld* minder op dan hun mannelijke collega’s: 200.000 euro tegenover 600.000 euro.

Voor het onderzoek zijn 1650 Nederlandse startups en scale-ups en 313 in Nederland actieve VC’s onder de loep genomen. Daaruit blijkt ook dat de partner- en oprichtingsteams van VC’s en startups zelf weinig genderdivers zijn. Zo heeft 87% van de in Nederland gevestigde VC’s geen enkele vrouwelijke investeerder in dienst. Van de startups heeft 17% een vrouwelijke mede-oprichter; 83% van de startups kent alleen mannelijke oprichters. En dat terwijl internationale onderzoeken aantonen dat diverse teams beter presteren.

De nieuwe cijfers bevestigen het beeld van mannelijke dominantie in de techsector dat eerder naar voren kwam in onderzoek van investeerders Eva de Mol en Janneke Niessen. Zij toonden in 2018 aan dat slechts 1,6% van het in startups geïnvesteerde kapitaal ging naar door vrouwen geleide bedrijven en 6,8% naar gemengde teams.

Bidbook

Het gehele onderzoek wordt vandaag samen met het bidbook #It’s time to #FundRight gelanceerd tijdens het #FundRight-event Match Made in Heaven door Constantijn van Oranje, Special Envoy van TechLeap.NL. Met #FundRight heeft een grote groep bezorgde en betrokken investeerders het initiatief genomen voor gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht. Om dat te bereiken, willen de VC’s dat zij zelf én de managementteams van hun huidige en toekomstige portfoliobedrijven een bezetting hebben die voor 35% uit vrouwen bestaat. Sinds de lancering van #FundRight in juli hebben meer dan30 durfkapitaalfondsen - met meer dan 1 miljard euro onder beheer - zich gecommitteerd aan deze doelstelling.

Janneke Niessen, Co-founder CapitalT en co-founder van #FundRight: “Dit onderzoek toont weer aan hoe groot de noodzaak voor een diverser startupecosysteem is. En juist daarom is het ook zo hoopgevend dat steeds meer VC’s zich aansluiten bij #FundRight en ook dit event gaan bezoeken. We bouwen nu de toekomst met een te kleine homogene groep en daardoor laten we niet alleen veel kansen liggen, maar blijft ook veel potentieel onbenut.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL: “Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat 31 vooruitstrevende investeerders hebben besloten om samen te werken en#Fundright op te richten. Het gaat daarbij in eerste instantie om vrouwelijke ondernemers eerlijkere kansen te geven, maar vooral ook om beter te presteren.Gemengde teams zijn succesvoller danmonoteamsenVC'sen startups die diversiteit omarmen, maken zichzelf veelzijdiger, veerkrachtiger en sterker.”

Tamara Obradov, partner bij Tablomonto Venture Capital en co-founder van #FundRight: “We zijn al jaren bezig met het onderwerp diversiteit. Helaas lukt het organisch niet om meer vrouwen aan de top te krijgen. Daarom is het geweldig te zien dat met #FundRight investeerders zelf opstaan om de verandering van binnenuit te bewerkstelligen.”

Match made in heaven

Tijdens het event vanmiddag in Hotel Arena in Amsterdam zullen sprekers als Nishi Somaiya, head of European Private Capital, Goldman Sachs en Bercan Gunel, leadership consultant en diversiteitsexpert, hun visie geven op hoe Nederland de gendergap kan overbruggen en welke uitdagingen er zijn. Om de potentie van diverse teams te tonen, zijn 200 veelbelovende Nederlandse startups met minimaal een vrouwelijke oprichter, uitgelicht in het bidbook. De officiële opening wordt om 16.30 uur verzorgd door Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL.

Over #FundRight

#Fundright is een gezamenlijk initiatief van de VC’s en TechLeap.NL. Het doel van #FundRight is gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters creëren, ongeacht hun achtergrond of geslacht. Sinds de lancering van #FundRight in juli hebben meer dan30 durfkapitaalfondsen - met meer dan 1 miljard euro onder beheer - zich gecommitteerd aan deze doelstelling.