Techleap

Startups en scaleups zijn onmisbaar voor het economisch herstel

Het nieuwe kabinet heeft de belangrijke taak om het economische herstel van Nederland vorm te geven en te zorgen dat we ons land concurrerend en welvarend houden. Om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, betaalbare gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs aan te gaan. En om te zorgen voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Startups en scaleups spelen op al deze terreinen een onmisbare rol en als Techleap.nl hebben we als vervolg op onze KickstartNL-campagne in samenwerking met de Dutch Startup Association een drietal voorstellen gedaan voor het nieuwe kabinet. Lees hier meer over onze voorstellen. Help je mee?

Techleap

Startups en scaleups zijn onmisbaar voor het herstel van de Nederlandse economie. Zij zorgen voor een tech sector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de banengroei drie keer zo groot is ten opzichte van andere sectoren. De afgelopen jaren hebben startups en scaleups tienduizenden banen gecreëerd, met potentie voor veel meer. Techleap.nl en de Dutch Startup Association roepen het nieuwe kabinet op om de juiste randvoorwaarden te creëren voor startups en scaleups om verder te groeien en hun rol te kunnen spelen.

Als het kabinet wil dat Nederlandse startups en scaleups internationale koplopers worden en significant kunnen bijdragen aan banengroei en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, dan is het nu tijd om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Jaag private investeringen in startups en scaleups aan met een durfkapitaalregeling
 2. Zorg dat startups en scaleups het beste talent aan kunnen trekken door een internationaal concurrerende faciliteit voor aandelenopties 
 3. Creëer een accreditatiesysteem voor digitale opleiders zodat ze meer en divers IT-talent kunnen opleiden

Hiermee wordt een vliegwiel in werking gezet dat zorgt voor een succesvol en zichzelf versterkend ecosysteem zoals andere succesvolle ecosystemen dat ook hebben.

Download en lees de formatiebrief

Durfkapitaal

Groei versnellen van Nederlandse bedrijven door aantrekkelijke investeringsvoorwaarden

Het aantrekken van voldoende kapitaal is cruciaal voor startups en scaleups om te kunnen groeien en banen te creëren. De Nederlandse durfkapitaal markt loopt echter ver achter vergeleken met Zweden, Israël of de Verenigde Staten. De overheid kan dit oplossen door het aantrekkelijker te maken om te investeren in deze vroege fase in startups en scaleups door middel van een fiscale stimulans.

Medewerkersparticipatie

Nederlandse startups en scaleups aantrekkelijk maken voor het beste talent.  

Een van de belangrijkste knelpunten voor de groei van startups en scaleups is de beperkte toegang tot het beste nationale en internationale talent. Voor het aantrekken en behouden van talent is het uitgeven van aandelenopties als vorm van medewerkersparticipatie een onmisbaar en zeer effectief instrument dat in de techsector veel gebruikt wordt. Nederlandse bedrijven kunnen
dit nu niet als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde aanbieden. Het kabinet kan deze groeibelemmering wegnemen door een internationaal concurrerende faciliteit te introduceren.

Talent

Groei van bedrijven mogelijk maken door sneller opleiden van meer IT talent

Een belangrijk onderdeel van het herstel van Nederland is zorgen dat er zoveel mogelijk
mensen aan het werk blijven en Nederlandse bedrijven kunnen blijven groeien. Dit kan door
meer mensen op te leiden en om te scholen naar IT-banen. Er is een enorme vraag naar IT-talent. Het versnellen van het opleiden van mensen voor deze banen van nu en de toekomst kan door het creëren van een accreditatiesysteem voor vernieuwende digitale opleiders. Met een accreditatiesysteem dat is toegesneden op vernieuwende digitale opleiders in combinatie met een centrale organisatie leiden we meer divers IT-talent op, wordt kansenongelijkheid tegengegaan en blijven meer mensen aan het werk. Zo creëren we een veerkrachtige pool van IT-talent!

Techleap

KickstartNL!

Startups en scaleups kunnen de Nederlandse economie de kickstart geven die het nodig heeft! 

De ambitie, energie en ideeën van startups en scale-ups in ons land is ongekend. Zij zorgen voor een techsector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de banengroei drie keer zo groot is ten opzichte van andere sectoren. Alle investeringen die de Nederlandse overheid in startups en scale-ups doet, betalen zich dubbel en dwars terug en maken ons onafhankelijk van andere landen.

Met het KickstartNL manifest roepen wij als Techleap.nl, samen met Nederlandse startups en scale-ups, investeerders en andere organisaties, het volgende kabinet op te investeren in de techsector. Daarvoor stellen we 10+1 maatregelen voor die Nederland klaarmaken om zich uit de crisis te innoveren.

Download en lees het KickstartNL manifest

Kies slim Kies tech!

Om ideeën snel tot leven te brengen en op te schalen, moeten startups en scale-ups kunnen profiteren van de voordelen die worden geboden door een goed overheidsbeleid. Dankzij technologie innoveren startups en scaleups constant om de gebruikerservaring opnieuw uit te vinden. Dit zorgt niet alleen voor een sneller economisch herstel, maar ook voor meer banen in de toekomst en een belangrijke concurrentiepositie voor Nederland op wereldniveau.

In samenwerking met de Dutch Startup Association organiseerde Techleap.nl een TV verkiezingsdebat live op RTLZ. 

Kijk het verkiezingsdebat over de slimme economie hier terug

Het KickstartNL manifest wordt ondersteund door:

Techleap

Gerelateerde artikelen

 1. Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid
  Techleap

  Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid

  Vandaag janneke Niessen en Eva de Mol over de rol die de overheid heeft om diversiteit binnen de techsector te stimuleren, punt 8.

 2. Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid
  Techleap

  Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid

  Vandaag: Don Ginsel (CEO van Holland Fintech), over waarom de overheid een Chief Technology Officer moet aanstellen.

 3. Door participatie worden werknemers medewerkers
  Techleap

  Door participatie worden werknemers medewerkers

  Vandaag wordt deze serie afgetrapt door Ronald Kleverlaan en Erik Stam over het belang van medewerkersparticipatie, punt 5.