Techleap

Startups en scaleups zijn onmisbaar voor het economisch herstel

Het nieuwe kabinet heeft de belangrijke taak om het economische herstel van Nederland vorm te geven en ons land concurrerend en welvarend te houden. Om grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, betaalbare gezondheidszorg en toegankelijk onderwijs het hoofd te bieden. En te zorgen voor banen en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Startups en scaleups spelen op al deze terreinen een onmisbare rol. In oktober hebben we mede namens meer dan 370 #KickstartNL ondertekenaars het KickstartNL manifest gelanceerd. Daaruit hebben we vanuit Techleap.nl samen met de Dutch Startup Association de drie belangrijkste voorstellen aan het kabinet voorgelegd. Lees daar hieronder meer over Help je mee?

Techleap

Als het kabinet wil dat Nederlandse startups en scaleups internationale koplopers kunnen worden en significant kunnen bijdragen aan banengroei en oplossen van maatschappelijke uitdagingen, dan is het nu tijd om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Jaag private investeringen in startups en scaleups aan met een durfkapitaalregeling
 2. Zorg dat startups en scaleups het beste talent aan kunnen trekken door een internationaal concurrerende faciliteit voor aandelenopties 
 3. Creëer een accreditatiesysteem voor digitale opleiders zodat ze meer en divers IT-talent kunnen opleiden

Read the formation letter here in English

Download en lees de formatiebrief

Durfkapitaal

“Door opties te bieden kunnen werknemers meedelen in het succes van het bedrijf. Dat is iets wat wij in Nederlands niet hebben omdat hier de fiscale voordelen niet gunstig zijn.” - Janneke Niessen @ CapitalT

Groei versnellen van Nederlandse bedrijven door aantrekkelijke investeringsvoorwaarden

De Nederlandse durfkapitaalmarkt loopt achter vergeleken met Zweden, Israël of de Verenigde Staten. Daardoor hebben startups en scaleups in Nederland minder kans om snel te groeien.  

Voorstel: implementeer een fiscale maatregel die investeren in de vroege fase van een bedrijf aantrekkelijker maakt.

Medewerkersparticipatie

"Je moet beseffen dat wat je van A naar B brengt niet hetzelfde is als wat je van B naar C brengt." - Ali Niknam @ bunq

Nederlandse startups en scaleups aantrekkelijk maken voor het beste talent.  

In tegenstelling tot landen om ons heen biedt Nederland geen fiscale faciliteit die recht doet aan het risico dat medewerkers lopen door te investeren in een startup en die Nederlandse bedrijven helpt zich positief te onderscheiden op de internationale arbeidsmarkt.

Voorstel: introduceer een  internationaal concurrerende faciliteit voor de behandeling van aandelenopties waarbij een deel van het behaalde voordeel vrijgesteld wordt van belasting.. 

Talent

"Helaas krijgen ze [de Techground studenten] geen studiefinanciering, daar vallen ze net buiten de boot en het standaard schoolsysteem." - Abdelhamid Idrissi @ Techgrounds

Groei van bedrijven mogelijk maken door sneller opleiden van meer IT talent

Digitale opleiders (zoals codeerscholen) beperken werkloosheid en versnellen de
beschikbaarheid van IT-talent. Vanwege het ontbreken van een passend accreditatiesysteem zijn zij en hun studenten echter uitgesloten van financiële ondersteuning vanuit de overheid waardoor zij slechts een beperkte groep mensen kunnen opleiden die de opleiding zelf kan financieren.

Voorstel: creëer een accreditatiesysteem dat is toegesneden op vernieuwende digitale opleiders in combinatie met een centrale organisatie, bijvoorbeeld naar analogie van het Franse Grande Ecole du Numérique. 

Techleap

KickstartNL manifest

Startups en scaleups kunnen de Nederlandse economie de kickstart geven die het nodig heeft! 

De ambitie, energie en ideeën van startups en scale-ups in ons land is ongekend. Zij zorgen voor een techsector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de banengroei drie keer zo groot is ten opzichte van andere sectoren. Alle investeringen die de Nederlandse overheid in startups en scale-ups doet, betalen zich dubbel en dwars terug en maken ons onafhankelijk van andere landen.

Met het KickstartNL manifest roepen wij als Techleap.nl, samen met Nederlandse startups en scale-ups, investeerders en andere organisaties, het volgende kabinet op te investeren in de techsector. Daarvoor stellen we 10+1 maatregelen voor die Nederland klaarmaken om zich uit de crisis te innoveren.

Download en lees het KickstartNL manifest

Kies slim Kies tech!

Om ideeën snel tot leven te brengen en op te schalen, moeten startups en scale-ups kunnen profiteren van de voordelen die worden geboden door een goed overheidsbeleid. Dankzij technologie innoveren startups en scaleups constant om de gebruikerservaring opnieuw uit te vinden. Dit zorgt niet alleen voor een sneller economisch herstel, maar ook voor meer banen in de toekomst en een belangrijke concurrentiepositie voor Nederland op wereldniveau.

In samenwerking met de Dutch Startup Association organiseerde Techleap.nl een TV verkiezingsdebat live op RTLZ. 

Kijk het verkiezingsdebat over de slimme economie hier terug

Het KickstartNL manifest wordt ondersteund door:

Techleap

Gerelateerde artikelen

 1. Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid
  Techleap

  Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid

  Vandaag janneke Niessen en Eva de Mol over de rol die de overheid heeft om diversiteit binnen de techsector te stimuleren, punt 8.

 2. Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid
  Techleap

  Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid

  Vandaag: Don Ginsel (CEO van Holland Fintech), over waarom de overheid een Chief Technology Officer moet aanstellen.

 3. Door participatie worden werknemers medewerkers
  Techleap

  Door participatie worden werknemers medewerkers

  Vandaag wordt deze serie afgetrapt door Ronald Kleverlaan en Erik Stam over het belang van medewerkersparticipatie, punt 5.