Techleap

Aanvraag portal Corona-overbruggingslening (COL)

Welkom

Op deze pagina kun je een aanvraag indienen voor een brugfinanciering als gevolg van de COVID-19 crisis, de Corona-overbruggingslening (COL). Deze financiering is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven en bedraagt maximaal €2 miljoen. Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) of uitvoeringsorganisatie van jouw regio. Zie het laatste persbericht voor updates en meer informatie. 

Budget COL

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen raakt uitgeput. We roepen ondernemers die gebruik willen maken van de COL op hun aanvraag voor 15 maart aanstaande in te dienen.

Aanvragen die tot die datum zijn ingediend worden in eerste instantie door de regionale ontwikkelingsmaatschappij in uw regio beoordeeld. 
Is het oordeel positief, dan zal uw aanvraag afgewogen worden ten opzichte van andere aanvragen uit Nederland door middel van een ‘beauty contest’ (vorm van tender).

Naast de formele criteria zal hierbij ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Aanvraag starten

Je kunt via de onderstaande knop je aanvraag indienen. 

START HIER JE AANVRAAG  

Dit formulier is zeer uitgebreid, en bevat vragen over het business model en financiële cijfers. Je kunt hier bekijken welke gegevens er precies worden gevraagd. Zorg dat je alle informatie bij de hand hebt, het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. We raden het gebruik van Internet Explorer bij het invullen van het formulier af. Deze aanvraag moet worden gedaan door de bestuurder van de rechtspersoon.

LET OP: als je al een keer een aanvraag hebt gedaan via deze portal, dan is het NIET mogelijk om dat nogmaals te doen. 

Techleap

Zie voor meer informatie over de COL en de vereisten de website van ROM Nederland.

Zie voor de laatste stand van zaken wat betreft COL aanvragen het dashboard op deze pagina.

Hulp nodig?

Technische vraag over het registratieproces, stuur een e-mail naar info@techleap.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Ga dan naar https://www.rom-nederland.nl/qena/ of stuur een e-mail naar de ROM van jouw regio.

Zie het laatste persbericht voor updates en meer informatie

English

The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan for innovative entrepreneurs and SMEs who do not have a bank loan facility and are facing financial difficulty as a result of Covid-19. 

You can start your application by clicking the START HIER JE AANVRAAG button at the top of this page. 

You need various documents to submit an application. For example, different annual accounts, business plan, budget and interim figures. On this page you will find an overview of the documents you must provide and an English translation of the questions which you can also find here. It is not possible to save your application mid-way. We recommend to not use the browser Internet Explorer. If you have already applied through this portal, it is unfortunately not possible to do this again.

Applications will be assessed using the same tender system as before. This means that ROMs will assess applications on a regional basis and a national committee will weigh applications against one another. In addition to the formal criteria, qualitative criteria such as the number of FTEs, alignment with the mission-driven innovation policy, alignment with ecosystems and the importance of innovation will also be considered. Companies that were awarded a COL earlier this year cannot claim again under the COL scheme. More info at https://www.rom-nederland.nl/en/corona-bridging-loan/ 

Read the press release here


Related articles

 1. Meet the 147 #DutchTechHeroes flattening the climate curve
  Techleap

  Meet the 147 #DutchTechHeroes flattening the climate curve

  To support innovative Dutch companies in solving their key challenges, we decided to narrow our focus down into specific areas. This time, it is all about startups and scaleups that help to flatten the climate curve. To give you a better understanding of existing industry players & solutions, we have created this exhaustive list of 147 #DutchTechHeroes on Finder. 

 2. The #DutchTechHeroes Fighting COVID-19: Merel Boers CEO Nico.lab
  Techleap

  The #DutchTechHeroes Fighting COVID-19: Merel Boers CEO Nico.lab

  Dutch Tech Heroes Fighting COVID-19 is a new Techleap.nl initiative to showcase the startups which contribute to the fight against the corona virus through their services and products.

 3. Corona Startup Support Portal
  Techleap

  Corona Startup Support Portal

  Find all the information and support you need in one place