Techleap

Aanvraag portal Corona-overbruggingslening (COL)

Welkom

Op deze pagina kun je een aanvraag indienen voor een brugfinanciering als gevolg van de COVID-19 crisis, de Corona-overbruggingslening (COL). Deze financiering is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven en bedraagt maximaal €2 miljoen. Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) of uitvoeringsorganisatie van jouw regio. Zie het laatste persbericht voor updates en meer informatie. 

Laatste aanvraagmogelijkheid COL

Laatste aanvraagmogelijkheid COL

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

Zorg voor een goede onderbouwing van je aanvraag
Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Vanwege het beperkte budget is het in deze laatste ronde extra belangrijk om te zorgen voor een goede onderbouwing over hoe het product / de dienst aansluit op de genoemde kwalitatieve criteria.

Wanneer weet je of je aanvraag goedgekeurd is?

De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn.

Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indiendatum. 

Meer weten?

Kijk op https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ of neem contact op met de ROM uit jouw regio

COL is closed for applications now

Techleap

Zie voor meer informatie over de COL en de vereisten de website van ROM Nederland.

Zie voor de laatste stand van zaken wat betreft COL aanvragen het dashboard op deze pagina.

Hulp nodig?

Technische vraag over het registratieproces, stuur een e-mail naar info@techleap.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Ga dan naar https://www.rom-nederland.nl/qena/ of stuur een e-mail naar de ROM van jouw regio.

Zie het laatste persbericht voor updates en meer informatie

English - COL is now closed

The Corona Bridging Loan (COL) is an emergency loan for innovative entrepreneurs and SMEs who do not have a bank loan facility and are facing financial difficulty as a result of Covid-19.

Read the press release here


Related articles

 1. Meet the 147 #DutchTechHeroes flattening the climate curve
  Techleap

  Meet the 147 #DutchTechHeroes flattening the climate curve

  To support innovative Dutch companies in solving their key challenges, we narrowed our focus into specific areas. This time, it is about companies that help flatten the climate curve. To offer a better understanding of existing industry players & solutions, we've created this list of 147 #DutchTechHeroes on Finder. 

 2. The #DutchTechHeroes Fighting COVID-19: Merel Boers CEO Nico.lab
  Techleap

  The #DutchTechHeroes Fighting COVID-19: Merel Boers CEO Nico.lab

  Dutch Tech Heroes Fighting COVID-19 is a new Techleap.nl initiative to showcase the startups which contribute to the fight against the corona virus through their services and products.

 3. Corona Startup Support Portal
  Techleap

  Corona Startup Support Portal

  Find all the information and support you need in one place